Gården

Erik-Jons ligger i det som tidigare var Näsbyns kärna, där gårdar som Skindra och Svessar låg långt innan utflyttningen vid lagaskifte. Erik-Jons eller Ersk-Jons som man säger i dagligt tal tillkom efter en avstyckning av gården Svessar och har förmodligen fått sitt namn från Erich Jonsson som bodde på gården i slutet av 1700-talet och var den första som brukade jorden sedan fastigheten blivit avstyckad från stamhemmanet.

Fotot från omkring 1900 visar Erik-Jons som en trebyggd gård med stora timrade ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnadens exteriör med de påkostade fönstren på övervåningen är bevarad. Den dåvarande bryggstugan är idag ombyggd till bostadshus och kraftigt förändrad. Den tredje längan som idag är borta var en enkel parstuga i två våningar med en enkel brokvist. Troligen uppförd under 1700-talet. Den hyrdes ut för boende och bland annat så var det en byskrivare vid namn Smens Per Jonsson som hyrde där. Även bysmeden Färnström bodde där under 1920-talet. Denna länga kom att säljas och halva stommen byggdes upp på en annan tomt. Ladugården byggdes 1952 och ersatte då det gamla fäxet. Byggnaderna tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde av Länsstyrelsen.

Mangårdsbyggnaden är en timrad parstuga i två våningar. Att murstockarna ligger intill ytterväggarna antyder att den är byggd under 1800-talets första hälft. Övervåningens fönster är ovanligt påkostade. Samma modell fanns tidigare på bryggstugan från 1850-talet. Övervåningen hade två inredda rum, en kammare och en sal med öppen spis och målade väggar. Även bottenvåningen hade en herrstuga med målade väggar. Det var drängen AHSJ från Rättvik som 1803 var där och målade blomsterurnor direkt på timmerväggen.

Dessa finns kvar under den moderna isoleringen och väggbeklädnaden. Bottenvåningen är med säkerhet från före 1795. Gården skattades för 10 fönster 1795-1809, bottenvåningen har idag 9. Först vid mitten av 1800-talet har övervåningen tillkommit. Golvytan är 110m2. På övervåningen i det norra rummet finns 10 väggfält målade på papp. De illustrerar bönen ”Fader vår”. I hallrummet på övervåningen är det fri marmorering med kvadrering. Även den öppna spisen i salen är marmorerad i ljusblått.

Bryggstugan är idag ett modernt bostadshus. Allt som finns bevarat av den gamla byggnaden är timmerstommen och det brutna taket. 1952 revs allt ut invändigt, så som bakugnen och köket med pärlspontsinredning. Källaren grävdes sedan ut under hela byggnaden. Det var också 1952 som man slog panel på den timrade stommen och satte igen de symetriska fönstren. En balkong byggdes och senare byggdes även den öppna verandan i två våningar.

Idag ägs och bebos Erik-Jons av Daniel Hanning och Caroline Söderqvist.